« terug naar vorige pagina

Praktijk regels agressief gedrag

Beste bezoeker,

Helaas krijgen ook huisartsenpraktijken te maken met agressief gedrag.
Wij vinden agressief gedrag onacceptabel. 
Gelukkig komt het niet vaak voor.
Als het helaas toch gebeurd, zullen we altijd maatregelen nemen.

In onze praktijk hebben we gedrags regels opgesteld over agressief gedrag; het agressie protocol. 

Wat is agressief gedrag?
Onder aggresief gedragd valt:
– schreeuwen, schelden en  beledigen, aan de balie, in de spreekkamer of telefonisch.
– slaan of schoppen van medewerkers.
– kapotmaken van spullen. 
Wanneer iemand aggressief is, is dit zeer vervelend en bedreigend voor de medewerkers en omstanders.

Wanneer wordt het agressieprotocol gebruikt?                                                                                       
Alle voorvallen, waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden vastgelegd en besproken.
In onze praktijk is het eerste contact vaak met de doktersassistente; aan de telefoon of aan de balie.
Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt.
De huisarts en praktijkmanager worden hiervan op de hoogte gesteld en zullen beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden.

Een maatregel kan zijn, dat iemand zijn excuses moet aanbieden.
Of dat iemand niet langer meer patiënt in onze praktijk kan blijven.
En op zoek moet gaan naar een nieuwe huisarts.
Dat laatste gebeurt wanneer iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden.
Bij ernstige bedreigingen doen we altijd aangifte bij de politie.

Hoe om te gaan met meningsverschil en boosheid?                                                                  
Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos.
Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen.
En ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener ook fouten maken.
Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken.
Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren.

Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie.
Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.

Wij vragen uw begrip en uw medewerking hiervoor. 

Team Huisartsenpraktijk Yazdani