Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (010) 4358535 Toets 2

 

 

Laden...

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

(010) 4358535

U kunt bellen met onze assistentes voor vragen tussen 08.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 16.30. Tussen 12.00 en 14.00 en na 16.30 hebben zij andere werkzaamheden.

 

Is het een spoedgeval of twijfelt u over de ernst? Belt u dan ons spoednummer:

(010) 4358535 Toets 1

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

De praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Een gesprek kan wel eens anders lopen dan u gehoopt had, of een probleem komt niet snel genoeg aan het licht. Kortom er kan wel eens wat misgaan. Als dat gebeurd en u bent niet tevreden over ons, wilt u dit dan eerst met ons bespreken?  Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit samen op te lossen.

U kunt hiervoor, als u wilt, het klachtenformulier invullen (dubbelklik op het blauwe woord).

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op http://www.skge.nl.

Medewerkers

Drs. S.T.Yazdani
Huisarts

Aanwezig:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

BIG nr. 09910551101

Mw. Drs. B.T.W.D. Passchier
Waarnemend huisarts

Aanwezig:
Maandag
Donderdagochtend
Vrijdagochtend

BIG nr. 29909320401

Mw. P. Yazdani
Praktijkondersteuner lichamelijke klachten

Mw. Yazdani is ondersteuner van de huisarts voor chronische ziekten zoals suikerziekte (diabetes), COPD en Hart en Vaatziekten.

Aanwezig:
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Mw. R. de Koning
Assistente en Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Aanwezig:
Maandag
Woensdag
Donderdag

Mw. R. Sert
Assistente en Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) | met verlof

Ruya is van november '22 tot april '23 met welverdiend verlof.

Mw. H. Abiş - Sawo
Psychologisch Praktijkondersteuner | met verlof

Mw. Abis- Sawo is van september '22 tot mei '23 met welverdiend verlof.  

Mw. R. Lemmens
Praktijkmanager

Aanwezig:
Maandag

Butul Sadat
Doktersassistente

Mw. Butul Sadat komt ons team versterken tijdens het verlof van Ruya Sert. 

Mw. Ieke Couvreur
Psychologisch Praktijkondersteuner (POH-GGZ)

Aanwezig: maandag en  woensdag of donderdag.

Consulten op afspraak 

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Openingstijden

Moet ik naar de dokter

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

Wij geven u direct advies.

 

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Uitgelicht

Uw online patiënten omgeving:
 
- Heeft u herhaalmedicijnen nodig? 
- Wilt u een afspraak maken ?
- Wilt u uw dossier inzien?
 

Log hiervoor in op MijnGezondheid.net

Ook kunt u gebruik maken van de app Medgemak. Voor meer info klik hier.

U kunt dan 24/7 zelf uw zorg regelen.  Handig in het weekend, in de avond en als het druk is aan de telefoon. 

Handig om te weten

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

U kunt zelf

 • afspraken maken
 • laboratoriumwaarden inzien
 • uw dossier inzien.
 • medicatie herhalen.

U regelt het zelf op een moment dat het u uitkomt: overdag, in de avond of in het weekend. Wij zullen uw verzoeken zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2-3 werkdagen verwerken. 

Lees meer

Er is ook een app beschikbaar voor uw online patiënten omgeving:  Medgemak. Voor meer informatie klik hier.  

De app MedGemak biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

U kunt zelf:

 • afspraken maken
 • laboratoriumwaarden inzien
 • uw dossier inzien.
 • medicatie herhalen.

U regelt het zelf op een moment dat het u uitkomt: overdag, in de avond of in het weekend. Wij zullen uw verzoeken zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2-3 werkdagen verwerken. 

Lees meer

Zorgverleners kunnen belangrijke gegevens over onze gezondheid delen met elkaar via het Landelijk Schakelpunt.

Op Volgjezorg kun je jouw toestemming regelen voor de uitwisseling van jouw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. 

Op Volgjezorg kun je ook volgen wat er met jouw medische gegevens gebeurt. 

Jouw toestemming (zowel een ‘JA’ als een ‘NEE’) kun je op drie manieren regelen:

Lees altijd eerst de  folder, klik voor het lezen van de folder op deze tekst.

Je kunt op de site van volg je zorg ook: 

Lees meer

Meer informatie

 • Bij spoed zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 op telefoonnumer  010-4358535. Toets 1.

  Wanneer u denk u denkt dat u direct medische hulp nodig heeft belt u  112

  Buiten kantoortijden neemt u contact op met de huisartsenpost NWN. Tel. 010-2493939.

  Voor huisartsenpost zie ook https://www.huisartsenpost-nwn.nl/https://www.huisartsenpost-nwn.nl/

  Let op. De eerste hulp post van het Vlietland ziekenhuis in Schiedam is in de nacht gesloten. De ambulance zal u naar de lokatie rotterdam brengen ( voorheen Sint Fransiscus Gasthuis; SFG)   Voor meer info klik hier

 • Onze praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten. 

 • Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Praktijk

  In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   

  De plichten van de praktijk

  Huisartsenpraktijk Yazdani is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Yazdani hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan uw huisarts of de assistente. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Yazdani is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

   

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van huisartsenpraktijk Yazdani hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk Yazdani wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

 • Wij leveren alle reguliere huisartsgeneeskundige zorg. 

 • U als patiënt staat centraal; dit willen wij bewijzen door onze aandacht, zorg, kennis en samenwerking professioneel en op een hoogwaardig niveau te richten naar onze patiënten. U heeft het recht op individuele aandacht en kwalitatief goede zorg. Door het volgen van opleidingen, (na-) scholingen en trainingen zorgen wij voor een optimaal kennis- en kundeniveau om u bekwaam te kunnen helpen. Hierdoor kunnen wij u beter ondersteunen en begeleiden bij ziekte of hulpvragen.

 • Download hier onze Praktijkfolder

   

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent